Вид услуга Цена в лева Цена в евро
1.

Психиатрично консултиране (с квалифициран клиничен психиатър)

120 65
2. 

Индивидуално психологическо консултиране и психотерапия (с квалифициран психолог/психотерапевт)

70 40
3. Фамилно консултиране и терапия (с квалифициран фамилен терапевт) 90 50
4. Консултация на родители на дете с проблеми в развитието (с квалифициран детски психолог) 70 40
5. Експресна консултация (извън графика, в рамките на 24 часа) 190 100
6. Онлайн консултация 120 65
7. Домашно посещение 240 130
8. Експертиза на работоспособността (от ЛКК) 160 85
9. Експертиза на правна дееспособност (свидетелска, завещателна и друга годност) с издаване на експертно становище 240 130
10. Психологическо изследване за ТЕЛК за възрастни 90 50
11. Консултация по телефона (20 мин.) 50 30
12. Комплексна психологическа оценка на деца 350 180
13. Комплексна психологична оценка на когнитивни функции/изследване за деменция 350 180
14. Психологическа оценка на когнитивни функции при ADHD/ADD (хиперактивност/дефицит на внимание) при възрастни 350 180
15. Оценка на личностни характеристики (личностов профил) със специализирани психологически тестове 350 180

Банкова сметка: BG94UNCR70001519825418, Уникредит Булбанк

Получател: Адаптация ООД / Adaptacia Ltd.
___________________

Забележка:

* Като еднократна се счита всяка оценка и консултация дори и да е последваща, ако между нея и предходната са изминали 6 месеца или повече.

* Времетраенето на сесиите за оценка и консултация (с изключение на телефонната консултация) е до 50 мин.

* Отстъпка от цената се прави за безработни пациенти и с минимални доходи поради трайно намалена работоспособност. Отстъпка в размер по договаряне може да бъде направена при ползване на пакет от услуги, както и при провеждане на консултация от стажант под супервизия на специалист.

* Телефонните консултации са подходящи за клиенти, които вече са осъществили поне една консултация със специалист от практиката.

* Експресна консултация се предлага само при възможност за реорганизация на графика на специалиста. 

* За извършване на психологическата оценка на когнитивни функции при ADHD/ADD, оценка на личностни характеристики, комплексна психологическа оценка на деца и комплексна психологична оценка на когнитивни функции/изследване за деменция са необходими между 3 и 5 сесии.