Вид услуга Цена в лева Цена в евро
1.

Психиатрична оценка и консултация (от квалифициран специалист-психиатър) *

90/70 50
2. Индивидуално психологическо консултиране и психотерапия (от квалифициран психолог/психотерапевт) * 50 30
3. Фамилно консултиране и терапия (от квалифициран фамилен терапевт)  70 40
4. Експресна консултация (извън графика, в рамките на 24 часа)* 120 65
5. Онлайн консултация 90 50
6. Домашно посещение 160 80
7. Експертиза на работоспособността (от ЛКК) 90 50
8. Експертиза на правна дееспособност (свидетелска, завещателна и друга годност) с издаване на експертно становище 180 90
9. Психологическо изследване за ТЕЛК за възрастни 90 50
10. Консултация по телефона (до 30 мин.)* 50 30
11. Комплексна психологическа оценка на деца* 300 160
12. Комплексна психологична оценка на когнитивни функции/изследване за деменция* 300 160
13. Психологическа оценка на когнитивни функции при ADHD/ADD (хиперактивност/дефицит на внимание) при възрастни* 300 160
14. Оценка на личностни характеристики със специализирани психологически тестове* 300 160

Банкова сметка: BG94UNCR70001519825418, Уникредит Булбанк

Получател: Адаптация ООД / Adaptacia Ltd.
___________________

* Този ценоразпис не се отнася за осигурените паценти, които се обслужват по договор с НЗОК (насочени с бл. МЗ-НЗОК №3 от друг лекар, работещ по договор с НЗОК).

* Времетраенето на сесиите от 1 до 2 вкл. е до 50 мин.

* Цената за консултация на чужд език е с 50 % по-висока от посочената за типа консултация.

* Отстъпка от цената се прави за безработни пациенти и с минимални доходи поради трайно намалена работоспособност. Отстъпка в размер по договаряне може да бъде направена при ползване на пакет от услуги, както и при провеждане на консултация от стажант под супервизия на специалист.

* Телефонните консултации са подходящи за клиенти, които вече са осъществили поне една консултация със специалист от практиката.

* Експресна консултация се предлага само при възможност за реорганизация на графика на специалиста. 

* За извършване на психологическата оценка на когнитивни функции при ADHD/ADD, оценка на личностни характеристики, комплексна психологическа оценка на деца и комплексна психологична оценка на когнитивни функции/изследване за деменция са необходими между 3 и 5 сесии.