Вид услуга Цена в лева Цена в евро Цена с отстъпка в лева
1.

Първоначална/еднократна психиатрична оценка и консултация (от квалифициран специалист-психиатър)

70 40 50
2. Последваща психиатрична оценка и консултация (от квалифициран специалист-психиатър) 50 30 30
3. Психологическо консултиране и психотерапия (от квалифициран психолог/психотерапевт) 50 30 30
4. Експресна консултация (в рамките на същия ден)* 120 60 -
5. Бърза консултация (в рамките на следващия ден) 100 50 -
6. Фамилно консултиране и терапия (от квалифициран фамилен терапевт) 70 40 40
7. Онлайн консултация 70 45 -
8. Домашно посещение 120 60 90
9. Експертиза на работоспособността (от ЛКК ) 80 40 -
10. Експертиза на правна дееспособност (свидетелска, завещателна и друга годност) 160 80 -
11. Психологическо изследване 60 30 -
12. Кратка консултация по телефона (до 15 мин.)* 15 10 -
13. Регулярна консултация по телефона (до 45 мин.)* 50 30 -
14. Комплексна оценка на когнитивни функции/изследване за деменция  200 100 -
15. Психологическа оценка на когнитивни функции и процеси при ADHD/ ADD (хиперактивност/ дефицит на внимание)  50 30 -

Банкова сметка: BG94UNCR70001519825418, Уникредит Булбанк
___________________

* Този ценоразпис не се отнася за осигурените паценти, които се обслужват по договор с НЗОК (насочени с бл. МЗ-НЗОК №3 от друг лекар, работещ по договор с НЗОК).

* Времетраенето на сесиите от 1 до 3 вкл. е до 50 мин.

* Посочената отстъпка от цената се прави за безработни пациенти и с минимални доходи поради трайно намалена работоспособност. Отстъпка в размер по договаряне може да бъде направена при ползване на пакет от услуги.

* Възможна е допълнителна отстъпка при провеждане на консултация от стажант под супервизия на специалист.

* Телефонните консултации са подходящи за клиенти, които вече са осъществили поне една консултация със специалист от практиката.

* Експресна консултация се предлага само при възможност за реорганизация на графика на специалиста. 

За извършване на психологическата оценка на когнитивни функции и процеси при ADHD/ADD са необходими между 4 и 5 сесии.