Вид услуга Цена в лева Цена в евро
1.

Психиатрична оценка и консултация (от квалифициран специалист-психиатър) *

70 40
2. Психологическо консултиране и психотерапия (от квалифициран психолог/психотерапевт) * 50 30
3. Експресна консултация (в рамките на 24 часа)* 100 60
4. Фамилно консултиране и терапия (от квалифициран фамилен терапевт) 70 40
5. Онлайн консултация 70 45
6. Домашно посещение 120 60
7. Експертиза на работоспособността (от ЛКК ) 80 40
8. Експертиза на правна дееспособност (свидетелска, завещателна и друга годност) 160 80
9. Психологическо изследване 60 30
10. Кратка консултация по телефона (до 15 мин.)* 15 10
11. Регулярна консултация по телефона (до 45 мин.)* 50 30
12. Комплексна оценка на когнитивни функции/изследване за деменция  200 100
13. Психологическа оценка на когнитивни функции и процеси при ADHD/ ADD (хиперактивност/ дефицит на внимание)  250 130

Банкова сметка: BG94UNCR70001519825418, Уникредит Булбанк
___________________

* Този ценоразпис не се отнася за осигурените паценти, които се обслужват по договор с НЗОК (насочени с бл. МЗ-НЗОК №3 от друг лекар, работещ по договор с НЗОК).

* Времетраенето на сесиите от 1 до 3 вкл. е до 50 мин.

* Цената за консултация на чужд език е с 50 % по-висока от посочената за типа консултация.

* Отстъпка от цената се прави за безработни пациенти и с минимални доходи поради трайно намалена работоспособност. Отстъпка в размер по договаряне може да бъде направена при ползване на пакет от услуги, както и при провеждане на консултация от стажант под супервизия на специалист.

* Телефонните консултации са подходящи за клиенти, които вече са осъществили поне една консултация със специалист от практиката.

* Експресна консултация се предлага само при възможност за реорганизация на графика на специалиста. 

* За извършване на психологическата оценка на когнитивни функции и процеси при ADHD/ADD са необходими между 4 и 5 сесии.