Д-р Владимир Сотиров

Психиатър, управител на практиката

Д-р Ирина Лазарова

Психиатър, психотерапевт

Димитър Германов

Психолог, психотерапевт 

Д-р Румяна Динолова

Психиатър

Д-р Илиана Приставова

Психиатър

Д-р Дорита Кръстева

Психиатър

Кирил Бозгунов

Клиничен психолог, психотерапевт

Рени Железарова

EMDR терапевт

Калина Джамбазова

Фамилен терапевт

Анета МорфоваАнета Атанасова