Анета Морфова е клиничен психолог, психотерапевт под супервизия в Адаптация от 2014г. Работи в социалната сфера от 2005г. с деца и семейства в неравностойно положение. Завършила е магистърска програма по Приложна психология към ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2007г. От 2009г. е в магистърската програма на НБУ по Клинична психология – психоаналитична перспектива. От 2010г е в тренинг анализа като част от практическа подготовка в психоаналитичното формиране, която завършва през 2016г, а от 2017г в обучение по психоанализа към БПО.

Работи с хора със затруднения в откликване на изискванията на ежедневието, тревожност, както и хора с психиатрична проблематика, за постигане на по-добро разбиране на себе си, околните и средата, в която съществуваме. Работи с родители и деца преживели загуба, както и с родители на деца със състояния, ограничаващи очакваната продължителност на живот Фондация Ида

Телефон за връзка: 0899 899 887
Имейл: anetamorfova@gmail.com