Анета Морфова е магистър по приложна психология, стажант-психотерапевт под супервизия в Център Адаптация от 2014г. Работи в социалната сфера от 2005 г. с деца и семейства в неравностойно положение. Завършила е магистърска програма по приложна психология към ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2007 г. От 2009 г. е в магистърската програма на НБУ по Клинична психология – психоаналитична перспектива. От 2010 г е в тренинг анализа като част от практическа подготовка в психоаналитичното формиране, която завършва през 2016 г. Има опит в работа с хора със затруднения в откликване на изискванията на ежедневието, тревожност, както и хора с психиатрична проблематика, за постигане на по-добро разбиране на себе си, околните и средата, в която съществуваме.

Телефон за връзка: 0899 899 887