Рени ЖелезароваМагистър по МИО и клинична социална работа на НБУ София с професионална квалификация - психично здраве. Сертифицирана е като EMDR терапевт от Европейската асоциация по EMDR и работи под супервизията на д-р Уди Орен. Сертифициран WHEE терапевт (Wholistic Hybrid derived from EMDR and EFT). Има завършено обучение и диплома за фамилни и системни констелации от Libre Université du Samadeva - Франция. Завършила е 4-годишно обучение в обектните отношения (под ръководството на д-р Алберто Хан), както и 2-годишно обучение по базисни терапевтични умения и двугодишно обучение в група по супервизия и консултативна работа в Център "Динамика".Обучавана е в методите на когнитивно-поведенческата терапия, както и в различни обучителни модули по психоанализа и изследвания на психоанализата и психотерапията в България и САЩ, както и обучения към Българското общество "К.Г.Юнг" - под ръководството на Хелга Томас. Завършила е и 2-годишен цикъл обучение "Психично здраве и ХИП/СПИН" към "Глобална инициатива в психиатрията", както и 3-модулно обучение по "Темата за лекарствата в терапевтичната връзка" към център "Динамика".Участвала е в обучения, свързани с темата за зависимостите под ръководството на проф.д-р Иван Куценов, както и в Осмата европейска конференция по въпросите на хазарта и политиките, свързани с него. 

Последните 15 години се занимава професионално с психологическо консултиране и психотерапия. 

Тел. за контакт: 0888 925 578