Димитър Германов

Ръководител на направление „Социална рехабилитация и интеграция на пациенти с хронични психични разстройства”.
Димитър Германов е магистър по психология (Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 1992 г.) и магистър по клинична социална работа (Нов Български университет, 1997 г.). Завършил е и магистърска програма по семейна и брачна терапия към Нов български университет. Има и допълнителна квалификация по аналитична психотерапия. Специализирал е психосоциална рехабилитация към център „Storm Rehabilitate” – Холандия. Съучредител и заместник председател на Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България. Хоноруван асистент към магистърска програма „Клинична социална работа” в НБУ.

Тел. за контакт: 0888 56 93 45