Психосоциална рехабилитация

Понастоящвм, "Адаптация" не развива програми за психосоциална рехабилитация и интеграция, и насочва желаещите да се включат в подобна програма свои клиенти към "Комплекс за психично-здравни услуги в общността"-район Слатина.